Dezinfekcia povrchov

 

Zbavíme Vás neviditeľného nepriateľa… 

Vírusy

Odstránenie vírusov, baktérií, plesní, nečistôt, nepríjemných pachov, zneškodnenie choroboplodných zárodkov a škodlivých mikroorganizmov.
Práve toto je podstatou a účelom účinnej dezinfekcie verejných povrchov.

Záhuba neviditeľného nepriateľa

Povrchová dezinfekcia na verejných priestranstvách by mala byť realizovaná na pravidelnej báze. Vďaka špeciálnym dezinfekčným prostriedkom zahubíme existujúce škodlivé mikroorganizmy, ako mykobaktericídy (M. Avium, TBC…) virucídy (H5N1, Polio, Adeno), baktericídy (Listéria, MRSA…), fungicídy či algicídy. Vďaka pravidelným dezinfekciám sa na povrchoch vytvára ochranný film, ktorý povrch po určitú dobu chráni pred zdržiavaním sa choroboplodných zárodkov.

Kde sa odporúča dezinfikácia?

 • Školy a materské školy
 • Detské domovy a domovy dôchodcov
 • Nemocnice, ambulancie, čakárne, lekárne a iné zdravotnícke zariadenia
 • Štadióny, plavárne, športové haly
 • Kiná, divadlá, koncertné haly
 • Obchodné centrá
 • Posilňovne a telocvične
 • Hotely, reštaurácie, jedálne, kaviarne, bary, diskotéky
 • Kancelárske priestory a výrobné haly
 • Verejná doprava, vlaky, autobusy, lietadlá či lodná doprava
 • Dezinfekcia vzduchotechniky a rekuperačných jednotiek
Profesionálne technológie

Používame iba najkvalitnejšie dezinfekčné prostriedky a profesionálnu techniku. Dezinfekčné prípravky, ktoré používame sú efektívne a bez obsahu agresívnych chemikálií (chlór, fenoly, estery). 

S ohľadom na ekológiu

Využívame ekologické prostriedky, ktoré sú vytvorené na báze polymérov. Tie dokážu nahradiť škodlivé a agresívne chemikálie, ako napríklad chlór a iné chemické látky, vďaka čomu sú tieto prípravky nezávadné pre životné prostredie. Spojením polymérov PHMG (Polyhexamethylen-guanidin chlorid) a N-alkyl (Dimerhyl benzyl ammonium chlorid) sa vytvára látka so silnými dezinfekčnými účinkami.

Rýchla a účinná dezinfekcia

Dezinfekcia verejných povrchov v našej réžii je precízna a rýchla bez použitia agresívnych chemických látok. Okrem predmetov, technických povrchov a plošnej dezinfekcie teda možno dezinfikovať i vzduchotechniku či vodu

Pred i po dezinfekcii ponúkame možnosť vykonania kultivačných sterov z povrchov, ktoré potvrdia alebo vyvrátia prítomnosť prípadných škodlivých mikroorganizmov.

Dezinfekcia verejných povrchov na miestach, kde je vysoká frekvencia výskytu ľudí by mala byť rituálom. Neviditeľné baktérie sú totiž nežiaducimi mikroorganizmami, ktoré uľahčujú šírenie vírusov, spôsobujú nepríjemný zápach a sú živnou pôdou pre mnohé vírusové ochorenia a plesne. Práve prostredníctvom našej služby sa postaráme o dezinfekciu všetkých verejných povrchovna pravidelnej báze.

oblasť pôsobenia

Súkromný sektor okres Malacky, Bratislava, Skalica, Senica a Myjava. Obchodný sektor celá SR

telefón

0949 703 109

e-mail

info@ozoncleaning.sk